Beleid

Beleid van het DCC-PO

Een aanzienlijk deel van de hogescholen is actief bezig met het ondersteunen van onderzoekers in de transitie naar open science. Die hogescholen werken samen op gebieden als research datamanagement, FAIR data en data-intensief onderzoek. Met het DCC-PO project is een grote stap gezet in de verdere professionalisering van onderzoeksondersteuning en de digitalisering van het praktijkgerichte onderzoek. Het DCC-PO bundelt de kennis, bevordert samenwerking en zorgt zo voor schaalbare en efficiënte inzet van open science support in het hbo. In tweeënhalf jaar tijd heeft het DCC-PO aangetoond dat het van blijvende waarde is. Er is brede support voor het verder uitbouwen en structurele inrichten van de DCC-PO organisatie.

Duurzame organisatie

De gezamenlijke hogescholen willen het DCC-PO vanaf 2024 in een duurzame organisatie onderbrengen. De ervaring van de afgelopen twee en een half jaar heeft geleerd dat er wat veranderingen nodig zijn om de transitie van project tot structurele expertisecentrum te maken. Dit is met name in de vorm van personeelsbezetting en interne governance. Om die overgang te bespoedigen zal een kwartiermaker worden ingehuurd die in nauw overleg met het bestuur en de governance werkgroep van het DCC-PO, de transitie zal begeleiden van de huidige projectorganisatie naar een passende lijnorganisatie.e van versnellen transitie naar open science in het hbo

Uitbreiding in dagelijks management

Momenteel kent het DCC-PO project één vaste medewerker in de persoon van de projectmanager. Om te zorgen dat het DCC-PO een expertisecentrum wordt dat haar taken serieus en duurzaam uit kan voeren, zullen in de loop van 2024 een inhoudelijk coördinator en een communicatiemedewerker aan de staf worden toegevoegd.

De werkpakketten

Alle leden van de werkpakketen zijn werkzaam bij de aangesloten instellingen en SURF. Zij werken gezamenlijk aan projecten en worden ondersteund door een coach/meewerkend voorzitter die de voortgang, de te realiseren eindproducten en oplevering monitort. De bijdrage van alle DCC-PO-leden, zowel de stuurgroep, de adviesgroep, de denktank als de werkpakketten, is onbezoldigd en wordt 'voldaan' vanuit de in-kind-bijdrage waartoe elke aangesloten instelling zich verplicht. Voor de in-kind-bijdrage is uitgegaan van een gemiddelde van 0,2 fte per deelnemende hogeschool. Anders dan in de projectfase echter zal de omvang van de in-kind-bijdrage vanaf 2024 worden gedifferentieerd. Instellingen met een groter onderzoeksvolume dragen meer bij en kleinere minder. Dit punt zal nog worden uitgewerkt onder leiding van de kwartiermaker.

Toekomstige werkpakketen zijn geconcentreerd rond onderwerpen als:
- het implementeren van Persistent Identifers;
- een model voor door subsidieverstrekkers goedgekeurde DMP’s,
- API’s voor Open onderzoek, ondersteuning van de volledig breedte van Open Science.
Dit zijn echter slechts een aantal concrete voorbeelden. Als dekking van de materiële kosten voor deze werkgroepen is een budget van 25,000 nodig. Dit is voor potentiële output zoals kennisclips, trainingen, inhuren van experts enzovoort.

Onderhoud Communicatie Platform

Het DCC-PO heeft de afgelopen twee en een half jaar gewerkt aan het bouwen van een communicatieplatform voor haar leden. Dit is een essentieel instrument voor de verdere professionalisering van de onderzoeksondersteuners

Intensivering communicatie
Het DCC-PO zet zich in om te helpen bij de professionalisering van de onderzoeksondersteuning in het hbo. Met name voor het versterken van de DCC-PO community en om ervoor te zorgen dat de output van het DCC-PO het volledige potentieel bereikt, is veel en vooral goede communicatie nodig. Het DCC-PO zet zich in om te helpen bij de professionalisering van de onderzoeksondersteuning in het hbo. Met name voor het versterken van de DCC-PO community en om ervoor te zorgen dat de output van het DCC-PO het volledige potentieel bereikt, is veel en vooral goede communicatie nodig. Tevens zullen we de instellingen benaderen die nog niet betrokken zijn.