Nationale kaders

Open science gaat over het beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten (open access) en zorgvuldige omgang met de data die je tijdens je onderzoek verzamelt (datamanagement). Open science zorgt ervoor dat kennis, data en methoden van onderzoek breed toegankelijk zijn, zodat anderen hierop voort kunnen bouwen.

Onderstaand vind je diverse relevante documenten met betrekking tot open science in Nederland en deels specifiek voor het praktijkgericht onderzoek.

Er zijn verschillende manieren om onderzoeksresultaten open access te publiceren. Regieorgaan SIA volgt het beleid van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) over open access. De afgelopen jaren hebben de Nederlandse overheid en onderzoeks- en financierings-organisaties Open Science als speerpunt geformuleerd in het gezamenlijk Nationaal Programma Open Science (NPOS).