Handreiking RDM beleid

Research Data Management (RDM) verwijst naar het proces van het beheren en organiseren van onderzoeksdata gedurende de hele levenscyclus van het onderzoek. Het omvat het verzamelen, opslaan, verwerken, delen en bewaren van onderzoeksdata.

Het doel van deze RDM handreiking is bewustzijn creëren over de noodzaak en de voordelen van goed research data management, en duidelijkheid bieden over verantwoordelijk omgaan met onderzoeksdata. Op die manier weten onderzoekers wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de hogeschool mogen verwachten op het gebied van applicaties en dienstverlening.

De tekstuele inhoud van deze publicatie valt onder
de CC-BY 4.0 licentie creativecommons.org/licenses/by/4.0